TheWarsaw.pl

Warszawski Portal BiznesowyFundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – mazowieckie wnioski

W ramach naboru do Funduszu Rozwoju Przewóz Autobusowych do Wojewody Mazowieckiego samorządy złożyły 40 wniosków, w tym 19 powiatów i 21 gmin. W sumie wnioski objęły 240 lokalnych połączeń, o łącznej długości 7 420,8 km. Wnioski opiewają na szacunkową kwotę ponad 2,6 mln zł.

W tym tygodniu sukcesywnie Wojewoda Zdzisław Sipiera oraz Wicewojewodowie Sylwester Dąbrowski i Artur Standowicz, podpisują umowy o dopłatę realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych.

We wtorkowej uroczystości podpisania umów na dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, która odbyła się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie udział wzięli: Anita Czerwińska, Poseł na Sejm RP, Teresa Wargocka Poseł na Sejm RP oraz Andrzej Bittel, Wiceminister Infrastruktury.

Wnioski złożyły powiaty: przysuski, wołomiński, grójecki, białobrzeski, białobrzeski (w porozumieniu z grójeckim), węgrowski, żyrardowski, ostrołęcki, płocki, przasnyski, garwoliński, ciechanowski, ostrowski, sokołowski, makowski, wyszkowski, łosicki, legionowski.
Wnioski złożyły gminy: Rybno, Troszyn, Karczew, Regimin, Grójec, Pułtusk, Górzno, Kołbiel, Miastków Kościelny, Nowy Duninów, Staroźreby, Pilawa, Czarnia, Nasielsk, Słupno, Leoncin (w porozumieniu z gminą Czosnów), Tarczyn, Myszyniec, Raszyn, Pomiechówek.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

We wtorkowej uroczystości podpisania umów na dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, która odbyła się w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce uczestniczył Robert Mamątow, Senator RP, natomiast w Starostwie Powiatowym w Węgrowie obecni byli m.in.: Maria Koc, Wicemarszałek Senatu oraz Grzegorz Woźniak, Poseł na Sejm RP.

W środę w Radomiu podpisanie umów z samorządami regionu radomskiego odbyło się Delegaturze MUW w Radomiu. W uroczystości uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Marek Suski i Poseł na Sejm RP Anna Kwiecień.

źródło i fot.: www.gov.pl